Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Všeobecno záväzné nariadenia

2023

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku

Dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,53 kB

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunalne a drobne stavebne odpady

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunalne a drobne stavebne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,77 kB

VZN o poskytovani dotacii pravnickym a fyzickym osobam - podnikatelom

VZN o poskytovani dotacii pravnickym a fyzickym osobam - podnikatelom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,75 kB

VZN o poskytovani opatrovatelskej sluzby

VZN o poskytovani opatrovatelskej sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,99 kB

Odmeňovanie poslancov

Odmeň. poslancov schvalené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,12 kB

VZN č.1/2023-o určení pravidiel času predaja v obcode a času prevádzky služieb na území obce Malé Kršteňany

2023-07-12-132511-VZN___.12023_o_ur__en___pravidiel___asu_predaja_v_obcode_a___asu_prev__dzky_slu__ieb_na___zem___obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,79 kB

Dodatok č.1/2023 k VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku na území obce Malé Kršteňany

2023-06-21-143415-Dodatok___.1_k_VZN___.42019_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na___zem___obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,76 kB

Dodatok č.1 k VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku na území obce Malé Kršteňany

2023-06-21-142926-Dodatok___.1_k_VZN___.42019_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na___zem___obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,76 kB

2022

VZN č.32022 o nakladaní a poplatkoch s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Malé Kršteňany

2022-10-24-134606-VZN___.32022_o_nakladan___a_poplatkoch_s_komun__lnym_odpadom_a_s_drobn__m_stavebn__m_odpadom_na___zem___obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,43 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22022 o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Malé Kršteňany.pdf

2022-06-08-121204-V__eobecne_z__v__zn___nariadenie___._22022_o_pren__jme_nebytov__ch_priestorov_vo_vlastn__ctve_obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,85 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Kršteňany č.12022 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Malé Kršteňany

2022-02-18-160608-V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_Mal___Kr__te__any___.12022_o_z__v__zn__ch___astiach_Zmien_a_doplnkov___.1___zemn__ho_pl__nu_obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,4 kB

2020

VZN č. 1/2020 o o nakladaní a o poplatkoch s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území Obce Malé Kršteňany

2020-12-16-114159-Schv__len___VZN___._1_o_o_nakladan___a_o_poplatkoch_s_komun__lnym_odpadom_a_s_drobn__m_stavebn__m_odpadom_na___zem___Obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,14 kB

VZN č. 1/2019

2020-04-30-093128-VZN___.12019___zru__enie_VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,69 kB

VZN č. 2/2019 prevádzkový poriadok cintorína

2020-04-30-093426-VZN_2_2019_prev__dzkov___poriadok_schv__len__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,01 kB

VZN č.42019 VZN o daniach a poplatkoch

2020-05-25-135132-VZN_42019_o_daniach_a_poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,35 kB

1.VZN č.32019 o verejnom poriadku v obci Malé Kršteňany

2020-04-30-092818-1.VZN___.32019_o_verejnom_poriadku_v_obci_Mal___Kr__te__any__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,47 kB

1.VZN č.62019 o sociálnych službách

2020-04-30-092919-1.VZN___.62019_o_soci__lnych_slu__b__ch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,09 kB

2018

VZN 1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Malé Kršteňany

VZN o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,99 kB

2017

VZN 2/2017 o znečisťovaní ovzdušia

1 AKT VZN o znečisťovaní ovzdušia (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,67 kB

VZN 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Malé Kršteňany

VZN o volebných plagátoch (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,11 kB
Zobrazené 1-20 z 38
hore

Kriz Sova