Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Zasadnutia a uznesenia obecného zastupiteľstva

2023

Uznesenie 22072015

Nový objekt - OpenDocument Text (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,75 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 20. 6. 2023

Uznesenie zo IV.zasadnutia OZ obce Malé Kršteňany, konané dňa 15.6.2023 o 17,00 h v Dome kultúry Malé Kršteany

2023-06-17-065207-Uznesenie_zo_IV.zasadnutia_OZ_obce_Mal___Kr__te__any__konan___d__a_15.6.2023_o_17_00_h_v_Dome_kult__ry_Mal___Kr__teany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,89 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 15. 6. 2023

Uznesenie z III.zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 14.3.2023 o 17,00 h

2023-03-15-201955-Uznesenie_z_III.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_14.3.2023_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,38 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 14. 3. 2023

Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa IV.1.h. Terézia a Marián Lacúškoví

2023-06-21-141313-Z__mer_odpredaja_pozemku_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a_IV.1.h._Ter__zia_a_Mari__n_Lac____kov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,55 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 20. 9. 2023

Zámer odpredania pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa IV.1.i. Dominik Flóro

2023-06-21-142225-Z__mer_odpredania_pozemku_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a_IV.1.i._Dominik_Fl__ro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,24 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 20. 9. 2023

Zámer odpredania pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa IV.1.j Juraj a Janka Baláškoví

2023-06-21-142341-Z__mer_odpredania_pozemku_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a_IV.1.j._Juraj_a_Janka_Bal____kov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,08 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 20. 9. 2023

Pozvánka na V.zasadnutie OZ 07.09.2023 o 17,00 v Kultúrnom dome obce Malé Kršteňany

2023-09-05-111545-Pozv__nka_na_V.zasadnutie_OZ_07.09.2023_o_17_00_v_Kult__rnom_dome_obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,13 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 20. 9. 2023

Uznesenie z V.zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 7.9.2023 o 17,00 h v Dome Kultúry Malé Kršteňany

2023-09-08-122934-Uznesenie_z_V.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_7.9.2023_o_17_00_h_v_Dome_Kult__ry_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,73 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 20. 9. 2023

Uznesenie z V.riadneho zasadnutia OZ V./1./e.

2023-09-11-144610-Uznesenie_z_V.riadneho_zasadnutia_OZ_V.1.e. (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,58 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 20. 9. 2023

Uznesenie z V.riadneho zasadnutia OZ V./1./d.

2023-09-11-144707-Uznesenie_z_V.riadneho_zasadnutia_OZ_V.1.d..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,07 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 20. 9. 2023

.Uznesenie zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2023

Uznesenie zo VI. zadadnutia Obecného zastupiteľstva zo dńa 07.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,68 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 11. 12. 2023

Zápisnica zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2023

Zápisnica napísaná zo VI. zadadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,25 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 11. 12. 2023

2022

Uznesenie z II. zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 14.12.2022 o 17,00 h

2022-12-15-154336-Uznesenie_z_II._zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_14.12.2022_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,88 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 14. 12. 2022

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 25.11.2022

2022-11-29-073848-Uznesenie_z_ustanovuj__ceho_zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_25.11.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,25 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 25. 11. 2022

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu osobitého zreteľa Branislav Urík a Marián Urík

2022-10-24-135957-Zverejnenie_z__meru_prevodu_majetku_obce_priamym_predajom_z_d__vodu_osobit__ho_zrete__a_Branislav_Ur__k_a_Mari__n_Ur__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,45 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 24. 10. 2022

Uznesenie XVII./1./c. schválenie priameho predaja a zámeru prevodu vlastníctva Marián Urík a Branislav Urík

2022-10-24-135857-Uznesenie_XVII.1.c._schv__lenie_priameho_predaja_a_z__meru_prevodu_vlastn__ctva_Mari__n_Ur__k_a_Branislav_Ur__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,64 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 24. 10. 2022

Uznesenie XVII./1./d. schvaľovanie kúpnej zmluvy Ing. Miroslav Kalina a Peter Alexy

2022-10-24-135700-Uznesenie_XVII.1.d._schva__ovanie_k__pnej_zmluvy_Ing._Miroslav_Kalina_a_Peter_Alexy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,7 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 24. 10. 2022

Uznesenie zo XVII.zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 19.10.2022 o 17,00 h

2022-10-20-100400-Uznesenie_zo_XVII.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_19.10.2022_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,14 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 19. 10. 2022

Pozvánka na XVII. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany

2022-10-13-205410-Pozv__nka_na_XVII._zasad._OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,78 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 13. 10. 2022

Výpis z č.XVI.1.e z 19.7.2022 z riadeneho rokovania OZ Malé Kršteňany

2022-07-22-071348-V__pis_z___.XVI.1.e_z_19.7.2022_z_riadeneho_rokovania_OZ_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,14 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 19. 7. 2022
Zobrazené 1-20 z 74
hore

Kriz Sova