Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Ostatné dokumenty

2023

Kniha 750. výročie

Kniha 750.výročie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 20. 6. 2023

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o výrube stromov-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,29 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 20. 6. 2023

Príkaz na vykonanie inventarizácie na rok 2023

2023-06-17-070544-Pr__kaz_na_vykonanie_inventariz__cie_SCHV__LEN__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,61 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 17. 6. 2023

Voľby do NR SR - informácia pre voliča v sobotu 30.9.2023 od 7.00-22.00 h

2023-06-12-125843-Vo__by_do_NR_SR___inform__cia_pre_voli__a_v_sobotu_30.9.2023_od_7_22_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,94 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 30. 9. 2023

Návrh Kúpnej zmluvy-Kúpa parcely č. 761/41 ostatá plocha o výmere 560 m2

2023-02-25-175459-N__vrh_k__pnej_Zmluvy_Mari__n_a_Branislav_Ur__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,19 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 25. 2. 2023

Zvrejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Referendum, ktoré sa bude konať dňa 21.01.2023

2022-11-14-123539-Zvrejnenie_elektronickej_adresy_na_doru__ovanie___iadost___o_vo__bu_po__tou_pre_Referendum__ktor___sa_bude_kona___d__a_21.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,52 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 21. 1. 2023

Rozhodnutie o umiestnení stavby „PE_OKS_Malé Kršteňany, NNV, NNK“

2023-07-07-141652-Rozhodnutie_o_umiestnen___stavby_BEVATRON.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,83 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 20. 9. 2023

Okresný úrad Prievidza-Informácia vo veci prípravného konania pozemkových úprav v katastrálnom území Malé kršteňany

2023-07-14-123512-Okresn_____rad_Prievidza_Inform__cia_vo_veci_pr__pravn__ho_konania_pozemkov__ch___prav_v_katastr__lnom___zem___Mal___kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,34 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 20. 9. 2023

Okresný úrad Prievidza-Informácia o plánovaných pozemkových úpravách k.ú. Malé Kršteňany

2023-07-19-082751-Okresn_____rad_Prievidza_Inform__cia_o_pl__novan__ch_pozemkov__ch___prav__ch__k.__._Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,25 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 20. 9. 2023

Kúpno predajná zmluva Marián Lacúška a Teréria Lacúšková, Dominik Flóro

2023-08-22-063812-K__pno_predajn___zmluva_Mari__n_Lac____ka_a_Ter__ria_Lac____kov____Dominik_Fl__ro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,94 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 20. 9. 2023

Kúpno predajná zmluva Juraj Baláška a Janka Balášková

2023-08-22-063902-K__pno_predajn___zmluva_Juraj_Bal____ka_a_Janka_Bal____kov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,64 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 20. 9. 2023

Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozef Kukla

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozef Kukla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,77 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 27. 12. 2023

Majetkové priznanie

Majetkové priznanie 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,1 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 12. 4. 2024

2022

Vianočný pozdrav 2022

2022-12-21-150329-Viano__n___pozdrav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,1 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 21. 12. 2022

Kalendár zvozu triedených odpadov na rok 2023

2022-12-20-143550-Kalend__r_zvozu_trieden__ch_odpadov_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,44 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 20. 12. 2022

Okresný úrad Prievidza-Verejná vyhláška-Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

2022-12-20-100113-Okresn_____rad_Prievidza_Verejn___vyhl____ka_Nariadenie_konania_o_za__at___pozemkov__ch___prav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,14 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 20. 12. 2022

Verejná vyhláška - začateie prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Veľké Kršteňany

2022-11-24-095427-Verejn___vyhl____ka___za__ateie_prerokovania_Zmien_a_doplnkov___._1___UPO_Ve__k___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,74 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 24. 11. 2022

Okresný úrad Partizánske-určenie obce, ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny

2022-11-15-194731-Okresn_____rad_Partiz__nske_ur__enie_obce__ktor___vykon___konanie_o_vydanie_s__hlasu_na_v__rub_dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,16 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 11. 2022

Okresný úrad Partizánske-Odbor starostlivosti o živtné prostredie-Zaslanie oznámenia o SD-Zmeny a doplnky č.15 Územného plánu mesta Partizánske

2022-11-10-201529-Okresn_____rad_Partiz__nske_Odbor_starostlivosti_o___ivtn___prostredie_Zaslanie_ozn__menia_o_SD_Zmeny_a_doplnky___.15___zemn__ho_pl__nu_mesta_Partiz__nske.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,88 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 10. 11. 2022

Mesto Partizánske-Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.15 Územného plánu mesta Partizánske a žiadosť o stanovisko

2022-11-10-081833-Mesto_Partiz__nske_Ozn__menie_o_za__at___prerokovania_n__vrhu_Zmien_a_doplnkov___.15___zemn__ho_pl__nu_mesta_Partiz__nske_a___iados___o_stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,16 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 10. 11. 2022
Zobrazené 1-20 z 127
hore

Kriz Sova