Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Zasadnutia a uznesenia obecného zastupiteľstva

2023

Uznesenie 22072015

Nový objekt - OpenDocument Text (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,75 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 20. 6. 2023

Uznesenie zo IV.zasadnutia OZ obce Malé Kršteňany, konané dňa 15.6.2023 o 17,00 h v Dome kultúry Malé Kršteany

2023-06-17-065207-Uznesenie_zo_IV.zasadnutia_OZ_obce_Mal___Kr__te__any__konan___d__a_15.6.2023_o_17_00_h_v_Dome_kult__ry_Mal___Kr__teany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,89 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 15. 6. 2023

Uznesenie z III.zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 14.3.2023 o 17,00 h

2023-03-15-201955-Uznesenie_z_III.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_14.3.2023_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,38 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 14. 3. 2023

Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa IV.1.h. Terézia a Marián Lacúškoví

2023-06-21-141313-Z__mer_odpredaja_pozemku_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a_IV.1.h._Ter__zia_a_Mari__n_Lac____kov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,55 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 20. 9. 2023

Zámer odpredania pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa IV.1.i. Dominik Flóro

2023-06-21-142225-Z__mer_odpredania_pozemku_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a_IV.1.i._Dominik_Fl__ro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,24 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 20. 9. 2023

Zámer odpredania pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa IV.1.j Juraj a Janka Baláškoví

2023-06-21-142341-Z__mer_odpredania_pozemku_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a_IV.1.j._Juraj_a_Janka_Bal____kov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,08 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 20. 9. 2023

Pozvánka na V.zasadnutie OZ 07.09.2023 o 17,00 v Kultúrnom dome obce Malé Kršteňany

2023-09-05-111545-Pozv__nka_na_V.zasadnutie_OZ_07.09.2023_o_17_00_v_Kult__rnom_dome_obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,13 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 20. 9. 2023

Uznesenie z V.zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 7.9.2023 o 17,00 h v Dome Kultúry Malé Kršteňany

2023-09-08-122934-Uznesenie_z_V.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_7.9.2023_o_17_00_h_v_Dome_Kult__ry_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,73 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 20. 9. 2023

Uznesenie z V.riadneho zasadnutia OZ V./1./e.

2023-09-11-144610-Uznesenie_z_V.riadneho_zasadnutia_OZ_V.1.e. (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,58 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 20. 9. 2023

Uznesenie z V.riadneho zasadnutia OZ V./1./d.

2023-09-11-144707-Uznesenie_z_V.riadneho_zasadnutia_OZ_V.1.d..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,07 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 20. 9. 2023

.Uznesenie zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2023

Uznesenie zo VI. zadadnutia Obecného zastupiteľstva zo dńa 07.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,68 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 11. 12. 2023

Zápisnica zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2023

Zápisnica napísaná zo VI. zadadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,25 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 11. 12. 2023

2022

Uznesenie z II. zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 14.12.2022 o 17,00 h

2022-12-15-154336-Uznesenie_z_II._zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_14.12.2022_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,88 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 14. 12. 2022

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 25.11.2022

2022-11-29-073848-Uznesenie_z_ustanovuj__ceho_zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_25.11.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,25 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 25. 11. 2022

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu osobitého zreteľa Branislav Urík a Marián Urík

2022-10-24-135957-Zverejnenie_z__meru_prevodu_majetku_obce_priamym_predajom_z_d__vodu_osobit__ho_zrete__a_Branislav_Ur__k_a_Mari__n_Ur__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,45 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 24. 10. 2022

Uznesenie XVII./1./c. schválenie priameho predaja a zámeru prevodu vlastníctva Marián Urík a Branislav Urík

2022-10-24-135857-Uznesenie_XVII.1.c._schv__lenie_priameho_predaja_a_z__meru_prevodu_vlastn__ctva_Mari__n_Ur__k_a_Branislav_Ur__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,64 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 24. 10. 2022

Uznesenie XVII./1./d. schvaľovanie kúpnej zmluvy Ing. Miroslav Kalina a Peter Alexy

2022-10-24-135700-Uznesenie_XVII.1.d._schva__ovanie_k__pnej_zmluvy_Ing._Miroslav_Kalina_a_Peter_Alexy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,7 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 24. 10. 2022

Uznesenie zo XVII.zasadnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 19.10.2022 o 17,00 h

2022-10-20-100400-Uznesenie_zo_XVII.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_19.10.2022_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,14 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 19. 10. 2022

Pozvánka na XVII. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany

2022-10-13-205410-Pozv__nka_na_XVII._zasad._OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,78 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 13. 10. 2022

Výpis z č.XVI.1.e z 19.7.2022 z riadeneho rokovania OZ Malé Kršteňany

2022-07-22-071348-V__pis_z___.XVI.1.e_z_19.7.2022_z_riadeneho_rokovania_OZ_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,14 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 19. 7. 2022

Uznesenie zo XVI.zasadnutia OZ Malé Kršteňany, konaného dňa 19.7.2022 v KD Malé Kršteňany

2022-07-22-071247-Uznesenie_zo_XVI.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any__konan__ho_d__a_19.7.2022_v_KD_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,04 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 19. 7. 2022

Uznesenie zo XVI.riadneho rokovania OZ v Malých Kršteňanoch zo dňa 19.7.2022

2022-07-22-071143-Uznesenie_zo_XVI.riadneho_rokovania_OZ_v_Mal__ch_Kr__te__anoch_zo_d__a_19.7.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,28 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 19. 7. 2022

Pozvánka na XVI. zasadnutie OZ 19.7.2022 o 17 h v KD Malé Kršteňany

2022-07-14-201219-Pozv__nka_na_XVI._zasadnutie_OZ_19.7.2022_o_17_h_v_KD_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,05 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 19. 7. 2022

Uznesenie z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany, konaného dňa 27. apríla 2022 o 17.00 hod. v Dome kultúry Malé Kršteňany

2022-04-28-100447-Uznesenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,97 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 28. 4. 2022

Uznesenie zo XIV.mimoriandeho verejného zasadnutia OZ Malé Kršteňany, konaného dňa 16.2.2022 o 16,30 h

2022-02-17-174623-Uznesenie_zo_XIV.mimoriandeho_verejn__ho_zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any__konan__ho_d__a_16_2_2022_o_16_30_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,63 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 16. 2. 2022

2021

Výpis z uznesenia z XIII.Zasadnutia OZ Malé Kršteňany konaného dňa 15.12.2021-opr.LV

2022-02-08-143932-V__pis_z_uznesenia_z_XIII.Zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_konan__ho_d__a_15.12.2021_opr.LV.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,03 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 15. 12. 2021

Uznesenie z XIII.zasandnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 15.12.2021 o 17,00 h

2022-01-10-080444-Uznesenia_zvl_______.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 925,89 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 15. 12. 2021

Uznesenie z XIII.zasandnutia OZ Malé Kršteňany zo dňa 15.12.2021 o 17,00 h

2021-12-16-152508-Uznesenie_z_XIII.zasandnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_15.12.2021_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,94 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 15. 12. 2021

Uznesenie z XII.zasadnutia OZ obce Malé Kršteňany, konaného dňa 22.septembra 2021 o 17,00 h

2021-09-25-200623-Uznesenie_z_XI.zasadnutia_OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,58 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 25. 9. 2021

Uznesenie z XI.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany, 16.6.2021 o 17,00 h v Dome kultúry Malé Kršteňany

2021-06-17-150326-Uznesenie_z_XI.zasadnutia_OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,58 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 16. 6. 2021

Výpis uznesenia č.XI./1./d.

2021-06-18-084716-V__pis_uznesenia_XI.1.d..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,48 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 18. 6. 2021

Uznesenie z X.zasadnutia Obecného zatupiteľstva obce Malé Kršteňany, 10.3.2021 o 17,00 h v Dome kultúry Malé Kršteňany

2021-03-11-181342-Uznesenie_X.zasadnutia_OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,88 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 10. 3. 2021

Oznámenie o uskutočnení X.Zasadnutia OZ Malé Kršteňany 10.03.2021 o 17,00 h

2021-03-05-094000-Ozn__menie_o_uskuto__nen___X.Zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any_10.03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,85 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 10. 3. 2021

2020

Uznesenie z IX.riadneho zasadnutia OZ Malé Kršteňany, konaného dňa 15.12.2020 o 17,00 h v Dome kultúry Malé Kršteňany

2021-03-31-140019-Uznesenie_z_IX.riadneho_rokovania_obec.zastupite__stva_v_MK_zo_d.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,24 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 15. 12. 2020

Uznesenie z IX.riadneho rokovania obec.zastupiteľstva v MK zo dňa 15.12.2020 IV.1/./i.

2021-03-31-135317-Uznesenie_z_IX.riadneho_rokovania_obec.zastupite__stva_v_MK_zo_d.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,24 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 15. 12. 2020

Uznesenie z VIII.zasadnutia OZ Malé Kršteňany, konaného dňa 23.09.2020 o 17,00 h v Dome kultúry Malé Kršteňany

2021-03-31-140530-Uznesenie_z_VIII.zasadnutia_OZ_Mal___Kr__te__any__konan__ho_d__a_23.09.2020_o_17_00_h_v_Dome_kult__ry_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,7 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 23. 9. 2020

Výpis uznesenia č. VIII./1./d. a č. VIII./1./e. z riadneho rokovania OZ v Malých Kršteňanoch zo dňa 23.09.2020

2021-03-31-113433-V__pis_uznesenia___._VII.1.d._a___._VIII.1.e._z_riadneho_rokovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,29 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 23. 9. 2020

Výpis uznesenia VIII. Zasadnutia OZ obce Malé Kršteňany - Uznesenie č. VII./1./i.

2020-09-24-120246-Uznesenie___v__pis_uznesenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,75 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 24. 9. 2020

Výpis uznesenia z VII.riadneho rokovania OZ Malé Kršteňany zo dňa 10.06.2020 - priamy prevod vlastníctva-kúpa Dušan Marko

2020-06-16-121507-Uznesenie_z_VII.rianeho_rokovania_OZ_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,86 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 10. 6. 2020

Uznesenie VII.zasadnutia OZ obce Malé Kršteňany zo dňa 10.06.2020 o 17,00 h

2020-06-11-093339-Uznesenie_VII.zasadnutia_OZ_obce_Mal___Kr__te__any_zo_d__a_10.06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,03 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 10. 6. 2020

Výpis uznesenia č. VI./1/g. neschvaľuje priamy predaj vlastníctva nehnuteľného majetku

2020-04-07-113159-V__pis_uznesenia___.VI1g_zasadnutia_OZ_31.03.2020_neschva__uje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,39 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 7. 4. 2020

Výpis uznesenia č. VI./1/f. schvaľuje priamy predaj vlastníctva nehnuteľného majetku

2020-04-07-113123-V__pis_uznesenia___.VI1f_zasadnutia_OZ_31.03.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,66 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 7. 4. 2020

Uznesenie VI.zasadnutia OZ 31.03.2020 o 16,30 h

2020-04-01-134013-Uznesenie_VI.zasadnutia_OZ_31.03.2020_o_16_30_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,56 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 31. 3. 2020

2018

Uznesenie 20180322

Uznesenie z XIV.zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,39 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2018

Uznesenie XV. zasadnutia OZ 28.06.2018

Uznesenie z XV.zasadnutia OZ Malé Kršteňany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,35 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 28. 6. 2018

Uznesenie XVI. zasadnutia OZ 20.09.2018

Uznesenie XVI.zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,29 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 20. 9. 2018

Uznesenie z I.ustanovujúceho zasadnutia OZ 10.12.2018

uznesenie-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,44 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 10. 12. 2018

2017

Uznesenie 20170330

Uznesenie 20170330.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,69 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2017

Uznesenie 20170627

uznesenie -2-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,28 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2017

Uznesenie 20170927

Uznesenie z XII.zas.OZ MK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,67 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2017

Uznesenie 20171219

schôdza.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,81 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2017

2016

Uznesenie 20160323

uznesenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,31 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2016

Uznesenie 20160614

uznesenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,31 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2016

Uznesenie 20161213

uznesenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,31 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2016

2015

Uznesenie 18032015

Nový objekt - OpenDocument Text (6).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,28 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2015

2014

Uznesenie 11072014

uznesenie 11.07.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,08 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 1. 2014

Uznesenie 04092014

Nový objekt - OpenDocument Text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,06 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2014

Uznesenie 23102014

Nový objekt - OpenDocument Text (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,49 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2014

Uznesenie 11122014

Nový objekt - OpenDocument Text (5).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,28 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2014

2013

Uznesenie 27102013

Uznesenie 27.03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,5 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2013

Uznesenie 10102013

uznesenie 10-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,25 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 1. 2013

Uznesenie 17122013

uznesenie 17 12 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,47 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2013

2012

uznesenie 20120507

uznesenie z 5.7.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,55 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2012

Uznesenie 20120329

uznesenie z 29.3.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,46 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2012

Uznesenie 05102012

uznesenie z 5.10.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,49 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 1. 1. 2012

Uznesenie 13122012

Uznesenie z 13.12.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,97 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2012

2011

uznesenie20110317

uznesenie20110317.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,83 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2011

uznesenie 20110527

Uznesenie III. OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,56 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 1. 1. 2011

Uznesenie 20111214

uznesenie zo 14.12.2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,65 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2011

2010

uznesenie20101217

uznesenie20101217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,88 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2010

2024

Zápisnica

Zapisnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,15 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 14. 2. 2024

Uznesenie zo VII. zasadnutia OúZ

Zapisnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,15 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 14. 2. 2024

Pozvánka na VIII. Zasadnutie Obecného zastupiteľstrva na 12.06.2024

Pozvánka na VIII. Zadadnutie Obecného zastupiteľstva na 12.06.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,83 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 5. 6. 2024

2024

Uznesenie z VIII. zasadnutia OZ obce MK

Uznesenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,39 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 18. 6. 2024
hore

Kriz Sova