Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Územný plán obce

2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Kršteňany č.12022 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Malé Kršteňany

2022-02-18-160556-V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_Mal___Kr__te__any___.12022_o_z__v__zn__ch___astiach_Zmien_a_doplnkov___.1___zemn__ho_pl__nu_obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,4 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 18. 2. 2022

Návrh VZN k ZaD č.1 ÚPN Obce Malé Kršteňany

2022-01-20-142059-N__vrh_VZN_k_ZaD___.1___PN_Obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,22 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 20. 1. 2022

ÚPN O M-Kršteň_ZaD1_Záväz-časť_Návrh_k§25_diel_B

2022-01-20-130348-__PN_O_M_Kr__te___ZaD1_Z__v__z___as___N__vrh_k__25_diel_B.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,02 MB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 20. 1. 2022

07-Schéma_záväzných-častí_naložka

2022-01-20-130330-07_Sch__ma_z__v__zn__ch___ast___nalo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,46 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 20. 1. 2022

02-PUaFVÚ_Mierka-2880_náložka

2022-01-20-130311-02_PUaFV___Mierka_2880_n__lo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 843,19 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 20. 1. 2022

2021

Návrh zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Malé Kršteňany

2021-07-30-143610-stanovisko_SVP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,58 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 30. 7. 2021

Územný plán obce Malé Kršteňany Zmeny a doplnky č.1 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

2021-07-14-103448-__zemn___pl__n_obcezaslanie_dokumentov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,12 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 14. 7. 2021

Verejná vyhláška - začatie prerokovania zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Malé Kršteňany

2021-07-01-163432-Verejn___vyhl____ka___za__atie_prerokovania_zmien_a_doplnkov___._1___zemn__ho_pl__nu_obce_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,77 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 7. 2021

obsah sady_M-Kršteňany_návrh

2021-07-01-151506-obsah_sady_M_Kr__te__any_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,61 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 1. 7. 2021

ÚPN O M.Kršte_ZaD č.1_Záväz.časť_ÚZ_Návrh_diel_B (7)

2021-07-01-151443-__PN_O_M.Kr__te_ZaD___.1_Z__v__z.__as_____Z_N__vrh_diel_B__7_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 1. 7. 2021

ÚPN O M.Kršte_ZaD č.1_Text.časť_Návrh_diel_A (7)

2021-07-01-151425-__PN_O_M.Kr__te_ZaD___.1_Text.__as___N__vrh_diel_A__7_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,72 MB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č8_Zábery_PP_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh (1)

2021-07-01-151352-Tab___8_Z__bery_PP_ZaD1___PD_O_MK_n__vrh__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,95 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č6_Bilancia_vody_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh

2021-07-01-151338-Tab___6_Bilancia_vody_ZaD1___PD_O_MK_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,17 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č6_Bilancia_vody_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh

2021-07-01-151327-Tab___6_Bilancia_vody_ZaD1___PD_O_MK_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,17 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č5_Orientačné potreby plynu_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh

2021-07-01-151314-Tab___5_Orienta__n____potreby_plynu_ZaD1___PD_O_MK_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,77 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č4_Tepelný príkon a potreba tepla(2) kor.Sza_OK

2021-07-01-151301-Tab___4_Tepeln___pr__kon_a_potreba_tepla_2__kor.Sza_OK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 823,35 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č3_Výroba_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh

2021-07-01-151246-Tab___3_V__roba_ZaD1___PD_O_MK_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,56 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č2_Vybavenosť_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh

2021-07-01-151220-Tab___2_Vybavenos___ZaD1___PD_O_MK_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,33 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 7. 2021

Tab_č1_Bývanie_ZaD1_ÚPD_O_MK_návrh

2021-07-01-151201-Tab___1_B__vanie_ZaD1___PD_O_MK_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,03 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 1. 7. 2021

07-Schéma_záväzných-častí_sútlač

2021-07-01-151120-07_Sch__ma_z__v__zn__ch___ast___s__tla__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,48 MB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 7. 2021

06-PP_PPFaLPF_NÚ_sútlač

2021-07-01-151039-06_PP_PPFaLPF_N___s__tla___compressed.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 7. 2021

05-OPaTK+ÚSES_sútlač

2021-07-01-150833-05_OPaTK___SES_s__tla__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,39 MB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 7. 2021

04-VTV_EN_IS_VH_sútlač

2021-07-01-150811-04_VTV_EN_IS_VH_s__tla__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,34 MB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 7. 2021

03-VDV_sútlač

2021-07-01-150735-03_VDV_s__tla__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,27 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 7. 2021

02-PUaFVÚ_Mierka-2880_sútlač

2021-07-01-150700-02_PUaFV___Mierka_2880_s__tla__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,66 MB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 7. 2021

02A-PUaFVÚ_Mierka-10000

2021-07-01-150615-02A_PUaFV___Mierka_10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 7. 2021

01-Širšie-vzťahy

2021-07-01-150558-01___ir__ie_vz__ahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,28 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 7. 2021

07-Schéma_záväzných-častí_naložka

2021-07-01-150429-07_Sch__ma_z__v__zn__ch___ast___nalo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,72 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 7. 2021

06-PP_PPFaLPF_NÚ_náložka

2021-07-01-150414-06_PP_PPFaLPF_N___n__lo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 815,79 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 7. 2021

05-OPaTK+ÚSES_náložka

2021-07-01-150349-05_OPaTK___SES_n__lo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,24 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 7. 2021

04-VTV_EN_IS_VH_náložka

2021-07-01-150335-04_VTV_EN_IS_VH_n__lo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 749,05 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 7. 2021

03-VDV_náložka

2021-07-01-150314-03_VDV_n__lo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 760,72 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 7. 2021

02-PUaFVÚ_Mierka-2880_náložka

2021-07-01-150257-02_PUaFV___Mierka_2880_n__lo__ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 803,57 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 7. 2021

02A-PUaFVÚ_Mierka-10000

2021-07-01-150231-02A_PUaFV___Mierka_10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 7. 2021

01-Širšie-vzťahy

2021-07-01-150217-01___ir__ie_vz__ahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,28 MB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 7. 2021

obsah sady_M-Kršteňany_návrh

2021-07-01-150144-obsah_sady_M_Kr__te__any_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,61 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 7. 2021

SKM_C335121070107290

2021-07-01-145547-SKM_C335121070107290.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,77 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 7. 2021

07 SCHÉMA ZÁV.ČASTÍ

2021-01-20-101111-07_SCH__MA_Z__V.__AST__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 20. 1. 2021

06 NÁVRH NA VYŇATIE PPF

2021-01-20-101040-06_N__VRH_NA_VY__ATIE_PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,46 MB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 20. 1. 2021

05 OCHRANA_PRIRODY

2021-01-20-101006-05_OCHRANA_PRIRODY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 20. 1. 2021

04 VEREJ_TECH_VYBAVENIE

2021-01-20-100849-04_VEREJ_TECH_VYBAVENIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,79 MB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 20. 1. 2021

03 VEREJ_DOPRAV_VYBAVENIE

2021-01-20-100810-03_VEREJ_DOPRAV_VYBAVENIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 20. 1. 2021

02 KOMPLEX_URB_NAVRH

2021-01-27-143435-02_KOMPLEX_URB_NAVRH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,15 MB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 27. 1. 2021

01 ŠIRŠIE VZŤAHY

2021-01-20-100713-01___IR__IE_VZ__AHY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,08 MB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 20. 1. 2021

Text.časť_ÚPN O M-Kršteňany

2021-01-20-095611-Text.__as_____PN_O_M_Kr__te__any___istopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,58 MB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 20. 1. 2021
hore

Kriz Sova