Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Ostatné dokumenty

2022

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizáciípre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

2022-03-15-134412-Pl__n_rozvoja_verejn__ch_vodovodov_a_verejn__ch_kanaliz__ci__pre___zemie_Tren__ianskeho_kraja_na_roky_2021_2027.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,42 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 15. 3. 2022

Rozhodnutie-Okresný úrad Trenčín-odbor starostlivosti o životné prostredie

2022-03-14-151906-Rozhodnutie___P.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,04 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 14. 3. 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade Obec Malé Kršteňany

2022-03-09-180747-Ro__n___v__kaz_o_komun__lnom_odpade_Obec_Mal___Kr__te__any.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,94 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 9. 3. 2022

Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Partizánske - zaslanie oznámenia o strategickom dokumnte

2022-02-28-111741-Zmeny_a_doplnky___._14___zemn__ho_pl__nu_mesta_Partiz__nske___zaslanie_ozn__menia_o_strategickom_dokumnte.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,63 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 28. 2. 2022

Žiadosť o preskúmanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Malé Kršteňany podľa §25 stavebného zákona

2022-02-15-190928-__iados___o_presk__manie_N__vrhu_Zmien_a_doplnkov___._1___zemn__ho_pl__nu_obce_Mal___Kr__te__any_pod__a___25_stavebn__ho_z__kona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 15. 2. 2022

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu Mesta Partizánske a žiadosť o stanovisko

2022-02-15-190808-Ozn__menie_o_za__at___zmeny___zemn__ho_pl__nu_mesto_Partiz__nske.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,67 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 15. 2. 2022

2021

Krajský súd v Trenčíne - žaloba - PDP Veľké Uherce

2021-12-31-113258-Krajsk___s__d_v_Tren____ne___PDP_Ve__k___Uherce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,72 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 31. 12. 2021

GP k zriadeniu vecného bremena - parc.č.320/1,1082/1,1669

2021-11-30-145112-GP_Mal___Kr__te__any_208_105_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,94 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 30. 11. 2021

Návrh uznesenia- zriadenie vecného bremena parc.č.320/1,1082/1,1669

2021-11-30-144931-N__vrh_uznesenia__zriadenie_vecn__ho_bremena_parc.__.3201_10821_1669.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,92 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 30. 11. 2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie CVČ Partizánske

2021-11-30-105055-__iados___oo_poskytnutie_dot__cie_CV___Partiz__nske.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,77 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 11. 2021

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

2021-11-30-103949-__aray___z__mer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,29 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 11. 2021

MUDr. Izabela Kubová

2021-11-09-185853-kub.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,96 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 9. 11. 2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Malé Kršteňany

2021-11-02-114243-kontrol__r.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,61 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 2. 11. 2021

Rozhodnutie-výrub dreviny

2021-10-18-122644-Rozhodnutie_v__rub_dreviny_Miroslav_Riziky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,41 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 18. 10. 2021

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

2021-10-11-143211-Ozn__menie_o_za__at___spr__vneho_konania_a_nariadenia___stneho_pojedn__vania_spojen__ho_s_miestnou_obhliadkou___v__rub_dreviny_topo___Miroslav_Riziky_RD___.144.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,84 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 11. 10. 2021

Pozvánka na X.zasadnutie OZ Malé Kršteňany 22.9.2021 o 17,00 h

2021-09-17-092010-Pozv__nka_na_X.zasadnutie_OZ_Mal___Kr__te__any_22.9.2021_o_17_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,12 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 22. 9. 2021

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu osob.zreteľa

2021-09-07-180717-Zverejnenie_z__meru_z_d__vodu_osob.zrete__a_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,61 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 7. 9. 2021

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho konania - Novostavba RD Next Real v zastúpení Miroslav Olej

2021-09-02-144234-Ozn__menie_o_za__at___spojen__ho___zemn__ho_a_stavebn__ho_konania_a_upustenia_od_miestneho_konania___Novostavba_RD_Next_Real_v_zast__pen___Miroslav_Olej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,92 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 2. 9. 2021

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho konania

2021-08-31-141602-Ozn__menie_next_real.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,65 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 31. 8. 2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Lucia Beňová

2021-08-24-134727-Ozn__menie_o_zru__en___TP_Lucia_Be__ov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,13 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 24. 8. 2021
Zobrazené 41-60 z 127
hore

Kriz Sova