Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Kršteňany
ObecMalé Kršteňany

Ostatné dokumenty

2022

Výzva-Západoslovenská distribučná

2022-11-10-081729-V__zva_Z__padoslovensk___distribu__n__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,36 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 10. 11. 2022

Stavebné povolenie - Jana Kuciaková

2022-11-07-165403-Stavebn___povolenie___Jana_Kuciakov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,52 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 7. 11. 2022

Obec Veľké Uherce-Pozvánka na verejné prerokovanie Spváy o hodnotení "MVE pri Malých Kršteňanoch, Veľké Uherce"

2022-11-03-163403-Obec_Ve__k___Uherce_Pozv__nka_na_verejn___prerokovanie_Spv__y_o_hodnoten___MVE_pri_Mal__ch_Kr__te__anoch__Ve__k___Uherce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,01 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 3. 11. 2022

MVE pri Malých Kršteňanoch, Veľké Uherce - zaslanie správy o hodnotení vplyvnov navrhovanej činnosti na životné prostredie

2022-10-10-114228-MVE_pri_Mal__ch_Kr__te__anoch__Ve__k___Uherce___zaslanie_spr__vy_o_hodnoten___vplyvnov_navrhovanej___innosti_na___ivotn___prostredie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,41 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 10. 10. 2022

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

2022-10-03-155241-Zverejnenie_z__meru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,72 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 3. 10. 2022

Pozvánka-mesiac úcty k starším 8.10.2022

2022-10-03-155104-Pozv__nka_mesiac___cty_k_star____m_8.10.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,68 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 8. 10. 2022

Kúpna zmluva Peter Alexy a In.Miroslav Kalina a manž.Mária Kalinová - pred schválením

2022-10-03-154828-K__pna_zmluva_Peter_Alexy_a_In.Miroslav_Kalina_a_man__.M__ria_Kalinov_____pred_schv__len__m.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,47 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 3. 10. 2022

Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení MVE pri Malých Kršteňanoch, Veľké Uherce

2022-09-14-164921-Pozv__nka_na_verejn___prerokovanie_Spr__vy_o_hodnoten___MVE_pri_Mal__ch_Kr__te__anoch__Ve__k___Uherce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,51 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 14. 9. 2022

Mesto Partizánske - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania bez miestneho zisťovania

2022-09-07-201803-Mesto_Partiz__nske___Ozn__menie_o_za__at___spojen__ho___zemn__ho_a_stavebn__ho_konania_bez_miestneho_zis__ovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,89 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 7. 9. 2022

Kandidáti na starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteaňny

2022-08-31-113807-Kandid__ti_na_starostu_a_poslac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,03 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 31. 8. 2022

Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia voľby 29.10.2022

2022-08-02-155032-Ozn__menie_elektronickej_adresy_na_doru__enie_ozn__menia_vo__by_29.10.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,74 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 29. 10. 2022

Zverejnenie zámeru predaja majetku - priamy predaj Ing. Miroslav Kalina a manž. Mária Kalinová

2022-07-04-173103-Zverejnenie_z__meru_predaja_majetku___priamy_predaj_Ing._Miroslav_Kalina_a_man__._M__ria_Kalinov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,33 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 4. 7. 2022

MVE pri Malých Kršteňanoch, Veľké Uherce-zaslanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP

2022-06-22-192150-MVE_pri_Mal__ch_Kr__te__anoch__Ve__k___Uherce_zaslanie_spr__vy_o_hodnoten___vplyvov_navrhovanej___innosti_na___P.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 806,51 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 22. 6. 2022

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

2022-06-14-092357-Rozhodnutie_o_vyhl__sen___volieb_do_org__nov_samospr__vy_obc___a_o_vyhl__sen___volieb_do_org__nov_samospr__vnych_krajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,48 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 14. 6. 2022

Ročná prehliadka detského ihriska a jeho zariadení - Protokol číslo 03/06/2022

2022-06-06-131030-Ro__n___prehliadka_detsk__ho_ihriska_a_jeho_zariaden_____Protokol_____slo_03062022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,5 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 6. 6. 2022

NÁJOMNÁ ZMLUVA O BEZODPLATNOM UŽÍVANÍ NEHNUTEĽNOSTI

2022-04-08-083824-N__JOMN___ZMLUVA_Penzi__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,96 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 8. 4. 2022

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

2022-04-08-083543-Zverejnenie_z__meru_predaja_majetku__obce_priamym_predajom_z_d__vodu_hodn__ho_osobitn__ho_zrete__a.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,98 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 8. 4. 2022

Žiadosť o súčinnosť Okresný úrad Prievidza

2022-04-08-083231-__iados___o_s____innos___Okresn_____rad_Prievidza.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,6 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 8. 4. 2022

Okresný úrad Partizánske-Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Výrok - Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Partizánske

2022-03-25-203002-Okresn_____rad_Partiz__nske_Rozhodnutie_zo_zis__ovacieho_konania_V__rok___Zmeny_a_doplnky___._14___zemn__ho_pl__nu_mesta_Partiz__nske.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 947,16 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 25. 3. 2022
Zobrazené 21-40 z 127
hore

Kriz Sova