Obec Malé Kršteňany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

História

Lokalita obce bola osídlená od mladšej doby kamennej. Prvá písomná zmienka z roku 1271 má spoločné pomenovanie s Velkými Kršteňanmi pod názvom „UTRAQUE _ KERESSNIA". V roku 1310 sa obec spomína ako královský majetok. Od 14. storočia sa uvádza ako majetok patriaci hradu Veľké Uherce a tiež ako majetok Nitrianskeho biskupstva, ktoré vlastnilo obce až do 19. storočia. 

Ale ako uvádza farská kronika "HISTORIA DOMUS" písaná od roku 1800, tak už v roku 1255 bola na mieste dnešného kostola kaplnka, kde chodili kňazi a biskupi krstiť deti pastierov. Preto obecné zastupiteľstvo prijalo fakt, že rok 1255 bude rokom vzniku našej obce a teda prvej písomnej zmienky. Od slova krst môže byť vraj aj pravdepodobne odvodený názov - KRŠTEŇANY, nakoľko názov obce nieje doteraz objasnený.

Heraldika

Zo šlachtických vlastníkov častí obce sú známe rody: Ostrožie, Forgáč, Dóci a Simoni.

V pečati obce je zobrazená korunovaná panna Mária so žezlom v ruke a s Ježiškom v náručí, je obkolesená plamennou svätožiarou. Dalšie údaje sú totožné s údajmi cirkevnej a obecnej kroniky. Erb, pečať a vlajka predstavujú trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého sa vzťahujú osobitné heraldické pravidlá a zákonitosti.

V záujme zachovať čo najviac z historickej symboliky obce, je vyhotovený nový správny erb obce Malé Krštenany.

Má túto podobu - v červenom štíte zo zlatého plamenného nimbu vyrastajúca strieborná, zlatovlasá korunovaná Panna Mária, v lavici so zlatým laliovým žezlom. V zmysle heraldickej konvencie bude možno striebornú farbu podla potreby zamieňať aj bielou, zlatú žltou.

Vlajka obce Malé Krštenany má štyri pozdĺžne pruhy - bielej, červenej, žltej a červenej farby. Pomer strán 2:3, ukončená troma cípmi. Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: OBEC MALÉ KRŠTENANY. Jej priemer je 35 mm.

Od spomenutých troch základných symbolov, ktoré sú jednotlivo uvedené i v tejto publikácií, možno odvodiť ďalšie. Sú to: zástava, krátka zástava, koruhva obce, znaková zástava a štandarda starostu obce. Nové symboly obce vyhotovila Heraldická komisia Slovenska.