Obec Malé Kršteňany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Elektronická informačná tabuľa

Náklady na odpad 2019 Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s obhliadkou podľa § 18 a § 21 zákona č.711967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov OÚ Trenčín-rozhodnutie-verejná vyhláška Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Obec Malé Kršteňany/Martin Slížik Zverejnenie zámeru prevodu obce priamou kúpou z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Obec Malé Kršteňany-Dušan Marko Pozvánky Hlavný kontrolór obce Všeobecné dokumenty